Stellingen

behorende bij het proefschrift

Memory versus Search in Games

Dennis Breuker

Maastricht, 16 oktober 1998


 1. Een two-level vervangingsschema werkt significant beter dan een one-level vervangingsschema.
 2. Domineering op een 8x8 bord is gewonnen voor de eerste speler.
 3. Wanneer weinig computergeheugen beschikbaar is, is pn² search een adequaat alternatief voor standaard pn search.
 4. Het GHI-probleem voor een best-first zoekalgoritme is op te lossen met behulp van het BTA-algoritme.
 5. Het PVS-algoritme beschreven in Marsland (1986) is identiek aan het NegaScout-algoritme beschreven in Reinefeld (1989).
 6. Het jaar 2000-probleem is een eeuwprobleem. De foutieve benaming "millenniumprobleem" heeft als positief gevolg dat het probleem tien keer zo serieus wordt genomen.

 7. Het effect van giftige stoffen op de kwaliteit van het sperma zorgt voor een goed zelfregulerend systeem: de toename van de wereldbevolking (die het probleem van de giftige stoffen juist heeft veroorzaakt) wordt automatisch afgeremd.

 8. Hoewel de naam anders doet vermoeden heeft Kunstmatige Intelligentie meestal weinig met kunst, matig en/of intelligentie te maken.

 9. In de tweede partij van de tweede match speelde DEEP BLUE 37. Le4 in plaats van het alom verwachte 37. Db6. Kasparovs mening dat deze zet alleen gespeeld zou kunnen zijn door spelers als Anand, Kramnik, en Ivanchuk geeft aan dat DEEP BLUE de Turing-test voor schaken heeft doorstaan.
 10. Ter bevordering van de veiligheid van fietsers verdient het aanbeveling om auto's van schuifdeuren te voorzien.

 11. Bij het oefenen van jongleren met kegels krijgt de term "club sandwich" een geheel nieuwe betekenis.

 12. Deze stelling wordt het eerst gelezen.

Back to my thesis page.